CA | ES

PATROCINADOR GOLD

SmartCAT és l’estratègia del Govern de la Generalitat de Catalunya para estendre el concepte de Smart City a escala del que la Comissió Europea diu Smart Region i per desplegar un programa que integri i coordini les iniciatives locals i supralocals, de suport a les empreses i desplegament iniciatives Smart com a estratègia de país.

L’estratègia Smartcat ha de convertir Catalunya en una smart regió o territori intel·ligent de referència i abast internacionals, que tregui profit de l’ús de la tecnologia i la informació digital per tal d’innovar en els serveis públics, impulsar el creixement econòmic i promoure una societat més intel·ligent, sostenible i integradora.

Amb aquesta estratègia, el Govern pretén millorar els serveis als ciutadans gràcies a una utilització més eficient dels recursos i una actuació més intel·ligent mitjançant la gestió del màxim d’informació en temps real de què es pugui disposar.

Més informació: http://smartcat.idigital.cat

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!