CA | ES

Generalitat de Catalunya

PATROCINADOR SILVER

SmartCAT és l'estratègia de la Generalitat de Catalunya per estendre el concepte de Smart City

SmartCAT és l’estratègia del Govern de la Generalitat de Catalunya para estendre el concepte de Smart City a escala del que la Comissió Europea diu Smart Region i per desplegar un programa que integri i coordini les iniciatives locals i supralocals, de suport a les empreses i desplegament iniciatives Smart com a estratègia de país.

L’estratègia Smartcat ha de convertir Catalunya en una smart regió o territori intel·ligent de referència i abast internacionals, que tregui profit de l’ús de la tecnologia i la informació digital per tal d’innovar en els serveis públics, impulsar el creixement econòmic i promoure una societat més intel·ligent, sostenible i integradora.

Amb aquesta estratègia, el Govern pretén millorar els serveis als ciutadans gràcies a una utilització més eficient dels recursos i una actuació més intel·ligent mitjançant la gestió del màxim d’informació en temps real de què es pugui disposar.

Més informació: http://smartcat.idigital.cat

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!