CA | ES | ENEURECAT MOBILE FORUM

"Tecnologia transformadora de nous models econòmics”

AUDITORI DE L'EDIFICI IMAGINA- Barcelona
CONTINGUTS DISPONIBLES

Consulta les notícies més destacades
Meet Speakers

Gràcies a tots!

Disponibles tots els vídeos de l'Eurecat Mobile Forum 2016
Register Online

EURECAT MOBILE FORUM 2017 EN IMATGES

Serwis Apple Warszawa


Consulta totes lesEIXOS DEL PROGRAMA DE LA 8a EDICIÓ:
Eurecat Mobile Forum 2017 va tractar diferents temàtiques en relació a la influència que la tecnologia té sobre l’evolució de la societat, una societat més connectada, més distribuïda, on el ciutadà cada vegada té més rellevància. En els darrers anys estem vivint com la tecnologia està sent l’origen i la base de nous models de relació a la societat, sostinguda principalment per la implantació de la tecnologia mòbil i l’explosió de les xarxes socials. Un altre dels canvis que actualment està vivint la societat, i que en el futur més proper suposarà una nova revolució de gran impacte, és l’aparició de nous models de negoci on la tecnologia es la peça principal.

A la 8a edició, l’Eurecat Mobile Forum va tractar sobre aquesta revolució en els models de negoci, concretament en les iniciatives empresarials anomenades FINTECH, on l’aplicació de la tecnologia BLOCKCHAIN aporta major transparència, seguretat i confiança per al ciutadà i les empreses. El congrés també es va centrar en la CIBERSEGURETAT en aquest nou panorama, on aspectes com la privacitat, seguretat o integritat de les dades són conceptes a tractar de forma seriosa. 


FINTECH


En l’actual entorn empresarial, una de les àrees que està tenint més avenços és la de les denominades Fintech. Empreses que utilitzen les tecnologies més avançades per oferir productes financers altament innovadors i disruptius.
Durant els darrers anys, són moltes les Fintech que s’han creat, donat que les tecnologies de la informació en les qualses fonamenten permeten reduir els costos per a la  creació i gestió de serveis financers.
Per altra banda, amb la seva aparició, la relació entre empreses, clients i usuaris ha canviat, obrint el món financer i empresarial a noves iniciatives de negoci, més enllà de les ja conegudes. L’aparició de la tecnologia Blockchain és i serà un altre factor per al seu creixement.

BLOCKCHAIN


Encara que el concepte Blockchain no és nou, amb el seu ús en el domini de les criptomonedes s’ha vist incrementada la seva rellevància en la societat.
Aquesta tecnologia ofereix moltes possibilitats a una societat connectada i distribuïda, on aspectes com la integritat, la transparència,  el consens o  la seguretat són necessaris i essencials.
La revolució social i de negoci que estem vivint s’ha de basar en solucions o tecnologies com Blockchain, no centralitzada, consensuada i més transparent.

CIBERSEGURETAT


Els canvis que està vivint la societat provoquen que els models actuals de protecció i seguretat també  hagin d’evolucionar, ja que l’ecosistema és completament diferent.
A part de la pèrdua del perímetre, les noves relacions que s’estableixen en tots els dominis, obliguen a desenvolupar noves eines, nous procediments, nous reglaments relacionats amb la seguretat i la privacitat.
Si les empreses no comencen aquest procés de canvi, els riscos inherents per a la societat es veuran incrementats de manera considerable.
Conceptes com intel·ligència, identitat, privacitat, Blockchain, detecció, prevenció, sistemes autònoms, integritat o noves arquitectures (edge, mist, fog, cloud, etc.) indicaran el camí a seguir.
 


PATROCINADORS GOLD

PATROCINADORS SILVER

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!